Câu hỏi thường gặp

Hỏi về giao tận tay

1. TẠI SAO CÓ TRƯỜNG HỢP HÀNG VỀ NHANH VỀ CHẬM??

Do khoảng cách giữa các shop với trụ sở công ty và do hoạt động dịch vụ của các shop bên Trung Quốc là khác nhau nên xảy ra trường hợp shop chuyển hàng nhanh, shop chuyển chậm.

Khi hàng về chúng tôi sẽ chủ động báo cho bạn, nếu do chậm trễ bởi yếu tố khách quan chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn.

2. HÀNG KHÔNG VỀ HOẶC KHÔNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SẼ XỬ LÝ THẾ NÀO??

Chúng tôi sẽ tiến hành khiếu nại với shop để đảm bảo lợi ích cho khách hàng. Trường hợp hàng không về chúng tôi sẽ hoàn trả 100% số tiền mua sản phẩm đó cho bạn.